Bømlo kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bømlo kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

28/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

62 / 119

1.1 Tid

52 / 119

1.2 Kostnad

54 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

70 / 119

1.4 Digitalisering

71 / 119

2 Boligbygging

8 / 119

2.1 Boligproduksjon

42 / 119

2.2 Boligkjøp

10 / 119