Drammen kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Drammen kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

12/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

8 / 119

1.1 Tid

28 / 119

1.2 Kostnad

4 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

33 / 119

1.4 Digitalisering

53 / 119

2 Boligbygging

84 / 119

2.1 Boligproduksjon

51 / 119

2.2 Boligkjøp

93 / 119