Elverum kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Elverum kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

69/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

71 / 119

1.1 Tid

13 / 119

1.2 Kostnad

59 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

112 / 119

1.4 Digitalisering

39 / 119

2 Boligbygging

68 / 119

2.1 Boligproduksjon

68 / 119

2.2 Boligkjøp

59 / 119