Gran kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Gran kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

53/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

51 / 119

1.1 Tid

36 / 119

1.2 Kostnad

103 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

77 / 119

1.4 Digitalisering

3 / 119

2 Boligbygging

53 / 119

2.1 Boligproduksjon

94 / 119

2.2 Boligkjøp

48 / 119