Grimstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Grimstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

65/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

99 / 119

1.1 Tid

19 / 119

1.2 Kostnad

96 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

115 / 119

1.4 Digitalisering

85 / 119

2 Boligbygging

14 / 119

2.1 Boligproduksjon

23 / 119

2.2 Boligkjøp

33 / 119