Karmøy kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Karmøy kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

21/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

52 / 119

1.1 Tid

53 / 119

1.2 Kostnad

38 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

81 / 119

1.4 Digitalisering

59 / 119

2 Boligbygging

7 / 119

2.1 Boligproduksjon

56 / 119

2.2 Boligkjøp

2 / 119