Kongsberg kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kongsberg kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

28/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

16 / 119

1.1 Tid

11 / 119

1.2 Kostnad

50 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

55 / 119

1.4 Digitalisering

38 / 119

2 Boligbygging

71 / 119

2.1 Boligproduksjon

57 / 119

2.2 Boligkjøp

78 / 119