Kongsvinger kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kongsvinger kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

36/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

37 / 119

1.1 Tid

80 / 119

1.2 Kostnad

60 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

12 / 119

1.4 Digitalisering

30 / 119

2 Boligbygging

41 / 119

2.1 Boligproduksjon

44 / 119

2.2 Boligkjøp

50 / 119