Lillestrøm kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lillestrøm kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

80/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

96 / 119

1.1 Tid

25 / 119

1.2 Kostnad

106 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

94 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

40 / 119

2.1 Boligproduksjon

17 / 119

2.2 Boligkjøp

80 / 119