Lørenskog kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lørenskog kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

71/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

78 / 119

1.1 Tid

86 / 119

1.2 Kostnad

27 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

90 / 119

1.4 Digitalisering

13 / 119

2 Boligbygging

67 / 119

2.1 Boligproduksjon

6 / 119

2.2 Boligkjøp

110 / 119