Modum kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Modum kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

4/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

1 / 119

1.1 Tid

2 / 119

1.2 Kostnad

8 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

15 / 119

1.4 Digitalisering

40 / 119

2 Boligbygging

79 / 119

2.1 Boligproduksjon

92 / 119

2.2 Boligkjøp

47 / 119