Nordre Follo kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nordre Follo kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

66/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

65 / 119

1.1 Tid

59 / 119

1.2 Kostnad

66 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

72 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

64 / 119

2.1 Boligproduksjon

10 / 119

2.2 Boligkjøp

105 / 119