Øygarden kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Øygarden kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

26/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

56 / 119

1.1 Tid

41 / 119

1.2 Kostnad

45 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

91 / 119

1.4 Digitalisering

31 / 119

2 Boligbygging

12 / 119

2.1 Boligproduksjon

16 / 119

2.2 Boligkjøp

32 / 119