Porsgrunn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Porsgrunn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

77/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

90 / 119

1.1 Tid

71 / 119

1.2 Kostnad

85 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

59 / 119

1.4 Digitalisering

61 / 119

2 Boligbygging

44 / 119

2.1 Boligproduksjon

86 / 119

2.2 Boligkjøp

16 / 119