Rakkestad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Rakkestad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

16/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

71 / 119

1.1 Tid

99 / 119

1.2 Kostnad

57 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

37 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

2 / 119

2.1 Boligproduksjon

9 / 119

2.2 Boligkjøp

4 / 119