Ringerike kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ringerike kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

10/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

4 / 119

1.1 Tid

35 / 119

1.2 Kostnad

30 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

4 / 119

1.4 Digitalisering

4 / 119

2 Boligbygging

75 / 119

2.1 Boligproduksjon

43 / 119

2.2 Boligkjøp

90 / 119