Risør kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Risør kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

75/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

82 / 119

1.1 Tid

70 / 119

1.2 Kostnad

36 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

99 / 119

1.4 Digitalisering

67 / 119

2 Boligbygging

56 / 119

2.1 Boligproduksjon

8 / 119

2.2 Boligkjøp

100 / 119