Sandefjord kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sandefjord kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

11/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

12 / 119

1.1 Tid

14 / 119

1.2 Kostnad

100 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

11 / 119

1.4 Digitalisering

49 / 119

2 Boligbygging

44 / 119

2.1 Boligproduksjon

36 / 119

2.2 Boligkjøp

62 / 119