Stange kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Stange kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

49/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

22 / 119

1.1 Tid

18 / 119

1.2 Kostnad

90 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

13 / 119

1.4 Digitalisering

74 / 119

2 Boligbygging

92 / 119

2.1 Boligproduksjon

64 / 119

2.2 Boligkjøp

96 / 119