Stavanger kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Stavanger kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

7/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

9 / 119

1.1 Tid

27 / 119

1.2 Kostnad

14 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

48 / 119

1.4 Digitalisering

48 / 119

2 Boligbygging

44 / 119

2.1 Boligproduksjon

38 / 119

2.2 Boligkjøp

56 / 119