Strand kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Strand kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

105/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

107 / 119

1.1 Tid

116 / 119

1.2 Kostnad

86 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

51 / 119

1.4 Digitalisering

41 / 119

2 Boligbygging

86 / 119

2.1 Boligproduksjon

87 / 119

2.2 Boligkjøp

66 / 119