Tinn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tinn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

96/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

101 / 119

1.1 Tid

38 / 119

1.2 Kostnad

63 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

100 / 119

1.4 Digitalisering

78 / 119

2 Boligbygging

68 / 119

2.1 Boligproduksjon

83 / 119

2.2 Boligkjøp

44 / 119