Ullensaker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ullensaker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

84/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

81 / 119

1.1 Tid

112 / 119

1.2 Kostnad

22 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

60 / 119

1.4 Digitalisering

10 / 119

2 Boligbygging

78 / 119

2.1 Boligproduksjon

21 / 119

2.2 Boligkjøp

116 / 119