Volda kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Volda kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

34/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

39 / 119

1.1 Tid

68 / 119

1.2 Kostnad

24 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

38 / 119

1.4 Digitalisering

66 / 119

2 Boligbygging

39 / 119

2.1 Boligproduksjon

49 / 119

2.2 Boligkjøp

42 / 119