Oslo kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Oslo kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

116/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

99 / 119

1.1 Tid

68 / 119

1.2 Kostnad

81 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

86 / 119

1.4 Digitalisering

42 / 119

2 Boligbygging

113 / 119

2.1 Boligproduksjon

104 / 119

2.2 Boligkjøp

96 / 119