Senja kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Senja kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

97/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

87 / 119

1.1 Tid

83 / 119

1.2 Kostnad

69 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

40 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

107 / 119

2.1 Boligproduksjon

81 / 119

2.2 Boligkjøp

104 / 119