Skien kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Skien kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

38/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

40 / 119

1.1 Tid

41 / 119

1.2 Kostnad

88 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

70 / 119

1.4 Digitalisering

33 / 119

2 Boligbygging

44 / 119

2.1 Boligproduksjon

71 / 119

2.2 Boligkjøp

26 / 119