Stord kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Stord kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

52/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

65 / 119

1.1 Tid

77 / 119

1.2 Kostnad

66 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

61 / 119

1.4 Digitalisering

14 / 119

2 Boligbygging

40 / 119

2.1 Boligproduksjon

80 / 119

2.2 Boligkjøp

20 / 119