Tønsberg kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tønsberg kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

114/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

97 / 119

1.1 Tid

81 / 119

1.2 Kostnad

116 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

80 / 119

1.4 Digitalisering

9 / 119

2 Boligbygging

101 / 119

2.1 Boligproduksjon

78 / 119

2.2 Boligkjøp

85 / 119