Kristiansund kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kristiansund kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

71/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

103 / 119

1.1 Tid

77 / 119

1.2 Kostnad

23 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

107 / 119

1.4 Digitalisering

88 / 119

2 Boligbygging

17 / 119

2.1 Boligproduksjon

41 / 119

2.2 Boligkjøp

23 / 119