Oslo kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Oslo kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

90/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

60 / 119

1.1 Tid

51 / 119

1.2 Kostnad

79 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

71 / 119

1.4 Digitalisering

62 / 119

2 Boligbygging

110 / 119

2.1 Boligproduksjon

101 / 119

2.2 Boligkjøp

86 / 119