Skien kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Skien kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

23/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

35 / 119

1.1 Tid

89 / 119

1.2 Kostnad

81 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

5 / 119

1.4 Digitalisering

56 / 119

2 Boligbygging

19 / 119

2.1 Boligproduksjon

59 / 119

2.2 Boligkjøp

13 / 119