Tønsberg kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tønsberg kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

98/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

102 / 119

1.1 Tid

106 / 119

1.2 Kostnad

111 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

80 / 119

1.4 Digitalisering

7 / 119

2 Boligbygging

68 / 119

2.1 Boligproduksjon

34 / 119

2.2 Boligkjøp

85 / 119