Moss kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Moss kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

76/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

73 / 119

1.1 Tid

95 / 119

1.2 Kostnad

74 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

79 / 119

1.4 Digitalisering

14 / 119

2 Boligbygging

71 / 119

2.1 Boligproduksjon

13 / 119

2.2 Boligkjøp

111 / 119