Moss kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Moss kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

93/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

93 / 119

1.1 Tid

89 / 119

1.2 Kostnad

69 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

76 / 119

1.4 Digitalisering

28 / 119

2 Boligbygging

82 / 119

2.1 Boligproduksjon

21 / 119

2.2 Boligkjøp

110 / 119