Moss kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Moss kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

74/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

71 / 119

1.1 Tid

90 / 119

1.2 Kostnad

79 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

73 / 119

1.4 Digitalisering

28 / 119

2 Boligbygging

80 / 119

2.1 Boligproduksjon

21 / 119

2.2 Boligkjøp

110 / 119